SALSANIN İLERİ VE GERİ TEMEL ADIMLARI NASIL YAPILIR?

blog yazısı ekle !

SALSANIN İLERİ VE GERİ TEMEL ADIMLARI NASIL YAPILIR?

Salsa dansının temeli Salsa adımlarına dayanır. Salsa teknik ve inceliklerini öğrenebilmek için öncelikle Salsa adımlarının bilinmesi gerekir. Salsa adımları öğrenilmeden Salsa teknik ve incelikleri öğrenmek, Salsa için sağlam bir temel teşkil etmez. Bu, bilmediğimiz bir şey hakkında yorum yapmaya benzer. Bilgimizin olmadığı bir konuda yorum yapmak, eksik ve yanlış bir tutumdur.Salsa hızlı olarak yapıldığından dolayı bir sürü karışık hareket içeriyor gibi gözükebilir. Ancak bu ayak ve kol hareketlerinin hepsi bilinçli olarak yapılır ve herkesin ilk başta öğrendiği temel adımlar üzerinden gerçekleşir. Salsa temel adımları doğru bir şekilde yapabilmek için dansçının etkili bir müzik kulağına sahip olması gerekir. Çünkü bu adımların hepsi müzik üzerinden gerçekleşir. Müziksiz bir Salsa ya da başka bir dans türü düşünülemez.

Salsa 8 dizemin (ritim) toplamından oluşan bir dans çeşididir. Bu dizemlerin 4. ve 8. olanları duraklama anlarıdır. Bu dizemlerde dansçılar hareketsiz bir şekilde durur. Temel adımları başlatma konusunda erkek ilk söz sahibidir. Erkek sol ayağını öne hareket ettirerek temel adıma giriş yapar. Bunun hemen arkasından bayan partner, sağ ayağını geriye iterek erkeğin adımına cevap verir.

Erkeğin ilk adımı sol ayak öne şeklindedir. Bundan sonra aynı pozisyon korunarak bir adım atılmaz ve ayağın ağırlık merkezi değişir. Kuvvet merkezini erkek sağ ayağına alır. İlk adımda öne doğru atılan sol ayak, ağırlık merkezinin alındığı diğer ayağın (sağ ayak) paralel pozisyonuna konur. Bundan sonra duraklama olduğu için es verilir. Es verildikten sonra sağ ayak bir adım olmak üzere geriye atılır. Aynı pozisyon korunarak kuvvet ayağı sola aktarılır. Bir adım geride duran sağ ayak, sol ayağın paralel pozisyonuna konur ve güç merkezi sol ayağa aktarılır.

Yukarıdaki paragrafta erkek temel adımları anlatılmıştır. Eşli Salsada ise erkek ne yapıyorsa bayan erkeğin hareketinin tersini yapar. Örneğin, erkek sağ ayağını ileri doğru atıyorsa, bayan sol ayağını geriye iter veya erkek ağırlık merkezini sağ tarafına alıyorsa bayan da sol tarafına alır gibi…

Salsa stillerinin farklı olması adımların da farklı olmasına neden olmuştur. Bu adımlar İzmir gibi büyük şehirlerdeki kaliteli eğitim ve kurslar aracılığı ile öğrenilebilir.