SALSA MÜZİĞİNDE KULLANILAN ENSTRÜMANLAR

blog yazısı ekle !

SALSA MÜZİĞİNDE KULLANILAN ENSTRÜMANLAR

Dans ile müzik, çok yakın bir dost gibidirler. Bu dostlukta müziğin işlevi biraz daha fazladır. Çünkü müzik tek başına kendisini var edebilir ama dans tek başına kendisini var edemez. Dans için müzik şarttır. Bu durum, kişinin herhangi bir kayıttan dinlediği müzik de olabilir, kişinin dans ederken iç sesiyle mırıldanması ile de olabilir.Salsa gibi özgün dans stillerinde kullanılan müzik, her yerde duyulan müziklerden değildir. Özgün bir dans olan Salsa, müziklerinde ve enstrümanlarında da bu özgünlüğü yakalamıştır. Sesleri duyulduğunda akıllara Salsayı getiren ve Salsa ile ikiz kardeş gibi olan müzik enstrümanlarına bir göz atalım.

Salsa müziği deyince akla gelen ilk enstrümanlardan biri klave/clave'dir. Bu enstrüman "ksilofon" enstrümanına benzer. İki tane tahta parçasını birbirine vurmak suretiyle melodik bir ses ortaya çıkar. Dans müziğinin genellikle ana ritmini oluşturur.

Bongo, Salsa müziğindeki özgünlüğü yakalayan ve ayırt edici diğer bir enstrümandır. Bongo, ritm enstrümanı olan bateri/perküsyon setindeki davulların küçüğüdür ve elle çalınması ile bir darbukaya benzetilebilir. Genelde iki çeşit olarak kendisine müzikte yer bulur.

Salsaya özgü diğer bir müzik aleti tres'tir. Bu enstrüman ilk bakışta gitara benzetilir, ne kadar gitar yapısına benzer bir enstrüman olsa da üç telli olması ile gitardan ayrılır. Gitar çeşitleri ise 4 -6 veya daha fazla telli bir enstrümandır. Tres enstrümanı, Salsaya ritim, kişisel tercihe göre de solo çalımı olarak hizmet eder.

Salsadaki diğer enstrüman Maraca'dır. Maraca için sadece ritm duygusu gerekir. Bu enstrüman elle tutularak geriye ve öne hareketler yapılarak çalınır ve içindeki küçük plastik gibi maddeler aracılığı ile hoş bir ses çıkartır.

Bir diğer enstrüman olan Conga/Konga, Bongo müzik aletinin büyüğüdür. Bu enstrüman da temelde Bongo ile aynı işlevi görür. Conga enstrümanı, boyutundan ötürü vücuda sıkıştırılarak değil de ayakta çalınır.

Salsaya özgü diğer bir enstrüman ise Guiro'dur. Guiro, Klave enstrümanına benzer. Bu enstrümandan ses küçük bir sopanın alet üzerindeki oyuklara sürtünmesi sonucu çıkarılır.

Bunların dışında piyano, gitar, viyolin gibi birçok müzik türünde de kullanılan enstrümanlar kendisine bu dans türü müziğinde yer bulabilir. Her Salsacının bu müzik aletlerinden çıkan sesleri bilmesi ve bu seslere aşina olması gerekir. Bu yüzden İzmir'deki müzik evlerinden bu aletleri hissederek tecrübe edinmelerini öneririz.